Finansijski izveshtaj komune

Жељезнице у Закону о ПДВ-у, које су на снази од 1. јануара 2015. године, значиле су да су регистарске касе биле неопходан елемент који је био основа за измирење операција. Али не мора свака особа која има економску кампању бити на такав начин.

Отпуштање из обавезе да има регистар касаФискалне касе нису обавезујуће за успјех људи чији годишњи промет не прелази 20.000 ПЛН, док се обавеза да имају регистар каса примјењује само на компаније које продају робу појединцима и пољопривредницима. Истовремено, компаније које користе сврху вођења поравнања уз кориштење регистар каса морају евидентирати сваку трансакцију коју су стекли након куповине благајне. А компаније које су током године прекорачиле кретања у износу од 20 хиљада злота, требало би да почну да бележе профит користећи каса после два месеца на дан када су прекорачиле поменути лимит. Касе не морају да буду и компаније које стварају образовне, финансијске, осигуравајуће и телекомуникационе услуге.Олакшање за куповину готовинеКуповина благајне је неколико стотина злота, међутим подузетник који купује благајну може га подијелити на поврат у износу до 90% од куповне вриједности, одбитак не може износити до 700 злота. Да би добио такву одбитку, предузетник који је купио благајну мора да напише у својој пореској служби писану информацију о имовини из регистарске касе пре него што почне да га користи, са тачном локацијом благајне са куповним документом и потврдом о испуњавању услова за уређаје за снимање пореском закону о ПДВ-у. Попуст одобрен за куповину благајне, међутим, важан је за губитак када се каса не сервисира. У складу са Законом, уређаји који региструју продају треба да се сервисирају најмање једном у сваких 25 месеци у специјалним службама.Комбинација благајне је слична обавези чувања копија издатих рачуна (за 2 године и дневних, седмичних и мјесечних извјештаја (за 5 година, од краја обрачунске године у којој су сачињени подаци. Наравно, циљ благајника је издавање оригиналних рачуна купцима.